چطور با جیب خالی تفریحات سالمی برای اوقات فراغت خود مهیا کنیم؟!

 
چطور با جیب خالی تفریحات سالمی برای اوقات فراغت خود مهیا کنیم؟!

ورزش‌های‌ دوستانه و دسته جمعی به پیاده روی خلاصه نمی‌شود. بدمینتون، پینگ پنگ و... در یک محیط مناسب مثل پارک، می‌توانند اوقات شما را به بهترین وجه پُر کنند.


ادامه مطلب ...