دانشجوalborznews.net

انقلاب اسلامی ایران سرآغاز تحولی نو در عرصه دانش و دانش

اندوزی است و روز دانشجو نماد دانش و عینیت بخشیدن به

آرمان های بلند انقلاب و روز ارج نهادن به دانشجو و نمایش

قدرت علمی دانشجویان و فتح قله های بلند علم و معنویت

است. این روز بزرگ بر همه دانش پژوهان و دانشجوپروران

مبارک باد.