ا

                     چرافقط امام حسین(ع) اربعین دارد؟

فداکار ی ‏های امام حسین علیه‏السلام، دین را زنده کرد و نقش او در زنده نگه داشتن

دین اسلام، ویژه و حائز اهمیت است. این فداکاری‏ها را باید زنده نگه داشت؛ چون زنده

نگه داشتن دین اسلام است. گرامی‏داشت روز عاشورا و اربعین، در حقیقت زنده نگه

داشتن دین اسلام ودشمنان اسلام با به شهادت رساندن امام حسین علیه‏السلام،

قصد نابود کردن دین اسلام را داشتند. دشمنان امام حسین علیه‏السلام تلاش کردند تا

حادثه کربلا، به کلی فراموش شود و حتی کسانی را که برای زیارت امام حسین

علیه‏السلام می‏آمدند، شکنجه می‏کردند و می‏کشتند. در زمان متوکل عباسی، همه

قبرهای کربلا را شخم زدند؛ مزرعه کردند و مردم را از آمدن برای زیارت قبر امام حسین

علیه‏السلام، منع کردند. شیعیان هم برای مقابله با اینها، از هر مناسبتی استفاده

می‏کردند که یکی از این مناسبت‏ها، حادثه روز اربعین است مبارزه با دشمنان دین

است.


چه اشک گرمی ارمغان آورده ام مادر                                                        
                                                    نسیم سردم و بوی خزان آورده ام مادر
نیاید کس به استقبال من زیرا که می سوزد                                               

                                                ز هرُم شعله ای کز سوز جان آورده ام مادر
به این بی دست و پایی بی پر و بالی نمی دانم                                          
                                               چه باعث شد که رو در آشیان آورده ام مادر
اگر من زنده برگشتم ز صحرای شهادت ها                                                  
                                                ز صدها مرگ تدریجی نشان آورده ام مادر
رهانیدم ز طوفان ستم ها کاروانی را                                                         
                                                      که اینک بی برادر کاروان آورده ام مادر
حسینت را نیاوردم من و از داغ جانسوزش                                                 
                                             دل خونین و چشم خون فشان آورده ام مادر
به جا از یوسفت ماندست یک پیراهن خونین                                               
                                                    که با خون دل آن را ارمغان آورده ام مادر
کمک کن زینبت را تا کنار قبر پیغمبر                                                           
                                                   که مانند تو جسمی ناتوان آورده ام مادر