پاسخ پرسش های علوم که در جلسه هم اندیشی کارگروه آموزشی پایه سوم ابتدایی بروجرد در مورخه 13/11/90 که در دبیرستان عفاف بر گزار شد. طبق قولی که به همکاران داده شد که پاسخ پرسش هارا در وبلاگ گروه خودشان ثبت می کنم .بدین شرح می باشد .

1-ساقه ها بر حسب زیستگاه به سه نوع دسته بندی می شوند که عبارتند از الف - ساقه های هوایی ب - ساقه های زیرزمینی پ - ساقه های آبی                                                                                                                                   

2- کاکتوس دارای ریشه افشان است تا در موقع بارندگی به در حد امکان آب جذب کند.                               

 3- وقتی یخ ذوب می شود می توان گفت  ،آب شده ولی در مورد کره و روغن فقط باید کلمه ذوب شدن را بکار ببریم نه آب شدن را.

4- دو نوع زندگی دارند الف – نوزادی که دارای  آبشش هستندو بوسیله دمباله حرکت می کنند.ب- دوره بلوغ که آبشش خود را از دست می دهند ودارای شش می شوند ودست و پا در می آورند. بدنشان برهنه و نرم و لغزنده است. در آب تخم  ریزی می کنند و برای  این به خشکی می آیند چون برای تنفس از شش استفاده می کنند.وزغ وسمندر از دوزیستان هستند.

5- بدن مارمولک از پولک پوشیده شده است.

6- لاک پشت دریایی از گروه خزندگان است.


 7-خفاش جز’ گروه پستانداران است.

8-خزندگان با وجود اینکه چهار دست وپا دارند ولی چون دست پای آنها در طرفین بدنشان است نه مثل پستانداران چهار پا زیر بدنشان و نیز دست پای کوتاه دارند موقع حرکت شکمشان روی زمین کشیده می شود.

9- در پرندگان حس بینایی و شنوایی ودر خزندگان حس بویایی، جالب اینکه مار علاوه بر اینکه توسط بینی از حس بویای استفاده می کند، از زبان خود نیز در تقویت حس بویایی بهره می برد .

10- بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است.

11-انسان وخرس با کف پا راه می روند ولی سگ و گربه با نوک پنجه

12-ما دو نوع انرژی داریم الف – جنبشی   ب- پتانسیل که بقیه انرژها شکل های از این دونوع انرژی هستند.

13- گرما ، نور، امواج رادیویی وپرتو ایکس از انرژی تابشی هستند

14- انتقال انرژی از جسم گرم به جسم سرد را گرما می گویند.

15-صوت بصورت موجی منتشر می شود.

16-اتومبیل،تنور نانوایی،اتوبوس از انرژی سوخت واسب ،پلنگ، دوچرخه سوار از انرژی مواد غذایی تامین میشود.

 17- فعال ترین ماده آب است.

18- به آب های روی زمین هیدرسفر می گویند یعنی (کره آب)

19- موقعی که هواسرد و دمای آن به زیر نقطه شبنم برسد ابر تشکیل می شود.توجه نقطه شبنم دمای است که در آن رطوبت هوا به درجه اشباع برسد.

                                    سرگروه پایه سوم: منصوری فرد