بسمه تعالی

 

سرگروه پایه سوم: مهناز منصوری فرد

گزارش کار اولین جلسه کارگروه پایه سوم در تاریخ 7/7/90

اولین کارگاه آموزشی پایه سوم در دبستان امام حسین علیه السلام با حضور معلمین

پایه سوم راس ساعت 8 صبح در تاریخ 7/7/90 با ذکر صلوات و چند سوره از قرآن کریم

برگزار شد. در این کارگاه ابتدا اسامی همکاران حاضر ثبت و به سه گروه تقسیم شدند و

برنامه ها به شرح ذیل اجرا شد.

1- فرم امتیاز دهی در سال جدید تحصیلی بررسی شد که شرکا گرفتن امتیاز کامل

حضور به موقع در تمام جلسات کارگروه می باشد.

2- تعیین تدریس 15 نفر از همکاران در سه گروه بصورت داوطلب برای درس های تعیین

شده طبق جدول زمانبندی در ماه آبان

 


3- در جلسه تدریس همراه داشتن (الف: طرح درس، ب: نقد و بررسی، پ: نمونه

سوال، ج: پیک شادی، د: تجربه خلاق، هـ: وسایل کمک آموزشی) برای همان درس

الزامی است.

4- تدریسی که بیشترین امتیاز را توسط همکاران (که از 1 تا 4 است و بیشترین امیتاز 4

می باشد) کسب کند برای طرح همتا و بهترین دست ساخته که توسط همکاران

بیشترین امتیاز را بگیرید برای مسابقه به استان ارسال می گردد.

5- همکارانی که می خواهند در طرح همتا شرکت کنند سعی کنند که از تکنولوژی و

روش تدریس های نو استفاده کنند.

6- همکاران برای پر کردن دفتر کلاسی منتظر بخشنامه باشند تا دفاتر بصورت هماهنگ

پر شوند.

7- بزودی جدول زمانبندی سال 91-90 به مدارس ارسال خواهد شد.

8- مطابق سال قبل امتحان از مجله رشد داریم.

9- یکی از پنجشنبه های هر ماه جلسه کارگروه پایه سوم داریم.

10- درس هایی از بخوانیم ، بنویسیم، ریاضی، علوم و قرآن که باید در ماه مهر تدریس

شوند توسط همکاران بحث و تبادل نظر شد.

در پایان با پذیرایی مختصری از همکاران و ذکر صلوات راس ساعت 15 :10 دقیقه جلسه

خاتمه پیدا کرد.