این جانب مهناز منصوری فرد سر گروه پایه سوم ابتدایی  شهرستان بروجرددر سال تحصیلی

90-91 وظیفه خود می دانم که در پایان سال تحصیلی از کلیه همکاران در این پایه  تشکر و

قدردانی کنم و  تابستانی سرشار از ایمان  سلامت وشادی را برای تان از خداوند

خواستارم .