امبدوارم سال تحصیلی 91-92سالی سرشار از خیر و برکت  و تجربیات  

شیرین برای همکاران و دانش آموزان عزیز باشد . سعی کنیم با  بالابردن

سطح علمی  و دینی خود دانش آموزانی تربیت کنیم که مایه مباهات ما در

این دنیا وآخرت باشند. اینشااله الله