عواملی که بر رشد گیاهان تاثیر دارد :

شدت نور ، دما ، ترکیب شیمیایی ، مقدار رطوبت خاک و میزان

قرار گرفتن در مقابل باد .

 

تابستان خوابی چیست؟

در کشورهایی که فصلی از سال گرم و خشک است و غذا و آب

در تابستان کم است بسیاری از جانوران برای در امان ماندن از

خشکسالی و صرفه جویی در مصرف انرژی


وارد حالتی به نام تابستان خوابی می شوند،که شبیه زمستان

خوابی است بسیاری از قورباغه ها و وزغ ها در مجراهای خنک و

مرطوب زیر زمینی ،تابستان خوابی می کنند.

 

کار باله ها چیست ؟

باله ها عمومابرای حفظ تعادل ، ثابت ماندن و از حرکت ایستادن

به کار می روند . هر باله از تعداد زیادی تیغک استخوانی تشکیل

شده که با پوست ظریفی پوشیده شده است .

 

علت شناور ماندن ماهی ها چیست؟

ماهی به کمک کیسه های شنادر آب شناور می مانند. این

کیسه ها پر از هواست و مانند جلیقه ی نجات داخلی عمل می

کنند که ماهی را روی آب نگه می دارد . برای اینست که ماهی

حتی وقتی که کاملا بی حرکت است در آب فرو نمی رود.