فصل 8 : ضرب عددها

 راهبرد فصل 8 ( ضرب عددها) : حذف حالت های نا مطلوب

 وقتی تمام حالت های ممکن برای پاسخ یک مسئله را در نظر میگیرید ، می توانید با

توجه به شرایط مسئله حالت های نا مطلوب را کنار بگذارید تا به پاسخ مسئله برسید.

(حتما همه ی حالتها نوشته شود بعد حذف کنند.)

 گاهی برای نوشتن حالت های ممکن در یک مسئله نیاز دارید که از راهبرد الگوسازی

استفاده کنید.

 

درس اول فصل 8 : صرب در عدد 10 

اهداف : 1- ضرب در ده   2- ضرب در یک ( یک عضو بی اثر)    3- ضرب در صفر 

 توجه : 1- ابتدا اعداد یک رقمی در 10 استفاده می کنیم .

         2-از دو رقمی در 10 استفاده می کنیم

          3-دو رقمی در دو رقمی با مضرب 10 استفاده میکنیم .

 

- چه رابطه ای بین تعداد صفرها ی دو عدد و تعداد صفرهای حاصل ضرب وجود دارد ؟

تعداد صفرها برابر است.

 

درس دوم فصل 8 : ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

هدف: ضرب عددهای یک رقمی در دو رقمی بصورت فرآیندی به سه روش :

1- شکل

2- فرآیند و گسترده نویسی    46=23×2 

                                     3+ 20 =23

                                  40 =(20× 2 )

                                      6 =(3×2 )

                                             46

 

3- تقریبی :                            30 ×80

                                2400 =29 ×83

 

درس سه فصل 8 : محاسبه ضرب

 هدف : محاسبه ضرب فرآیندی ستونی                                   21 ×

                                                                                   4

                                                                                 -----------

                                                                                   80 +

                                                                                   4 

                                                                                -------------

                                                                                   84

 درس جهار فصل 8 : تقسیم با باقی مانده

هدف : می خواهند باعلامت جدید تقسیم اشنا شوند ( 1- معرفی خارج قسمت و

باقی مانده  2- نماد تقسیم ) 

 توجه : عدد فردی را مثل  ( 4/5 = 4 : 17 )با ماشین حساب انجام دهند وقتی

پرسیدند چرا جواب این جوری شده می گوییم چون باقی مانده داشته .


در پایان امیدوارم توانسته باشم کمکی به همکاران عزیزم در رابطه با کتاب ریاضی انجام

داده باشم . از توجه شما متشکرم . منصوری آموزگار سوم ابتدایی شهرستان بروجرد