دومین گزارش کار گروه پایه سوم

3- به همکاران یاد آوری شد کسانی که تمایل به شرکت در طرح همتا را دارند اعلام کنند

تااز تدریسشان در سر کلاس فیلم برداری به عمل آید.

4- همکارانی که در مورد دفتر کلاسی اشکال داشتند ، رفع اشکال شد.

5-بنا به درخواست همکاران یک نمونه از جدول آزمون عملکردی و یک نمونه از جدول چک

لیست به مدارس ارسال خواهد شد .

6- طبق تقاضای همکاران قرار شد جلسه های کارگاهی از پنجشنبه به یک  روز دیگر از

هفته بعداز ساعات مدرسه تغییر می یابد .

7-لیستی از همکاران حاضر در جلسه تهیه شد وبه حاضرین گواهی داده شد.

8-نیم ساعت اخر جلسه توسط خانم رضایی مسئول گروه ها در نماز خانه مدرسه

تشکیل شد و در مورد اهداف این جلسات که کمک به هماهنگی بیشتر وبهتر در نحوه

تدریس وارئه درس توسط همکاران با تجربه وتازه استخدام در تمام سطح شهر و روستا و

نیز قول تشکیل    همایش هایی توسط اساتید برجسته در رابطه با کتاب های درسی

داده شد که ازطرف همکاران مورد استقبال قرار گرفت و اعلام کردند بیشترین توجه خود

را به دانش آموزان و بالا بردن سطح علمی آنها معطوف کنند .

9-جلسه در ساعت11:45 با ذکر صلوات به پایان رسید .

/ 0 نظر / 47 بازدید