هفته معلم بر همه پرچمداران علم و معرفت مبارکباد

رسالت معلم

رسالت راستین معلم ، رسالت پاک انبیاست. معلم، آنگاه که جز انسان سازی و کمال

بخشیدن هدفی ندارد، همسایه انبیاست. رسول راستی و درستی و سفیر صداقت و

سرفرازی است. معلم کسی است که تشنگان معرفت و دانش را به آب حیات می رساند.

خدا معلم است و 124 هزار رسول. همه اولیا و پاکان و برگزیدگان، که قله های آفتابی و

دور دست های روشن را فرا چشم انسان می نشانند. معلم اند اگر ما قدردان معلم

نباشیم،خوبی، زیبایی، عظمت و فضیلت رانادیده گرفته ایم.

/ 0 نظر / 21 بازدید