کلاس قرآن ، کلاسی جذاب و بانشاط

ب-آموزش قرائت قرآن

1- خوب است دانش آموزان، آیات و عبارت های قرآنی درس را در خانه به صورت آهنگین بخوانند و صدای خود را ضبط کرده و به کلاس بیاورند تا دیگران هم سعی کنند آهنگین بخوانند.

2- معلمان محترم نیز سعی کنند با نوار تمرین کنند و گاهی آیات قرآن را برای دانش آموزان به صورت آهنگین بخوانند.

3- از دانش آموزان خوش صوت برای خواندن آیات قرآن کمک بگیرند.

 

ج- آموزش پیام های قرآنی

1-      دانش آموزان برای پیام های قرآنی درس، داستان بسازند و انشا بنویسند.

2-      از ضرب المثل ها و یا اشعار مناسب با پیام های قرآنی استفاده کنند. یا از دانش آموزان بخواهید در منزل اشعار و ضرب المثل های مناسب را پیدا کرده تا برای کلاس بازگو کنند یا به صورت کتاب مصور درآورند.

3-      برای پیام قرآنی درس تصویرسازی کنند.

4-      پیام قرآنی را با خط خوش بنویسند و در کلاس نصب کنند.

5-      بعضی از پیام ها را می توان با بازی آموزش داد. مانند استفاده از پازل و جدول و ...

6-      از دانش آموزانی که پیام های قرآنی متعددی را حفظ هستند بخواهید به جلوی کلاس بیایند و به ترتیب هرکدام یک پیام را با مفهوم آن با صدای بلند بخواند.

 

د- آموزش داستان های قرآنی

قصه در قرآن کریم جلوه های متعددی دارد، قصه های قرآت دارای مضامین، اهداف و پیام های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی است و علاوه بر عبرت انگیزی به منظور رشد و هدایت انسان ارائه شده است. قصه و داستان را می توان به شیوه های متنوعی ارائه کرد. شما می توانید از فناوری های جدید و رسانه های گوناگون نیز در ارائه ی هرچه متنوع تر و جذاب تر داستان ها استفاده کنید. برای بیان جذاب و متنوع قصه گویی، می توان از ارائه داستان در قالب نمایشنامه ( ایفای نقش توسط دانش آموزان ) بخش نمایشنامه تصویری یا صوتی درباره ی داستان های کتاب های آموزش قرآن یا سایر داستان های قرآنی بهره بگیرید.

 

ه- آموزش درک معنای قرآن کریم در پایه های بالاتر

1-      واژه های قرآنی و معنای آن ها را در کارت های رنگی جداگانه تهیه کرده تا فراگیران با همکاری گروهی واژه های مربوط به هم را پیدا کنند.

2-      واژه ها را به همراه معنای هرکدام در اشکال گوناگون نوشته و به یکدیگر بچسبانید و مانند آویزهای تزئینی با نخ از سقف یا پنجره ی کلاس آویزان کنید.

3-      از مسابقات و بازی های مختلف برای آموزش مفاهیم استفاده کنید.

/ 0 نظر / 180 بازدید