چهارمین کار گروه آموزشی پایه سوم

                                بسمه تعالی

 

چهارمین گزارش کار گروه آموزشی پایه سوم                                                  سرگروه پایه سوم : مهناز منصوری فرد    

چهارمین جلسه کارگروه آموزشی پایه سوم در تاریخ 4/10/90 راس ساعت 17:45 در

کانون شهید رجائی برگزار شد که مراتب به شرح ذیل است.

1-جلسه با نام خدا وآیاتی از قرآن کریم وعرض سلام و تشکراز حضور همکاران شروع 

شد وتاکید شد همگی در طرح همتا شرکت کنند .

2- آقای عبداله زاده مشاور آموزشی ، مهمان این جلسه بودند.ایشان مطالب آموزنده ای

در مورد اصول گفتگو ونحوه ی ایجاد ارتباط صحیح ارائه دادن که سرفصل آنها شامل :

الف- نحوه ی گفتگو با بچه ها در شرایط عادی و طبیعی

ب-نحوه ی گفتگو با بچه های ناراحت و عصبانی

ج- نحوه ی گفتگو با بچه ها زمانیکه ما از رفتار آنها ناراحت هستیم ( اصول انتقاد که شا مل:

اصول غلط و صحیح انتقاد .)

3- جلسه از طرف همکاران مورد استقبال قرار گرفت و راس ساعت 19 با ذکر صلوات به

پایان رسید .

لازم به ذکر است که همکاران حاضر، برگه ی حضور درجلسه را دریافت کردند .

 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید