بازی های آموزشی دبستان

 

در فرهنگ نامه و بستر بازی به صورت های ذیل تعریف شده است:

الف) حرکت، جنبش و فعالیت به مثابه حرکت عضلات.
ب) آزادی یا محدوده ای برای حرکت یا جنبش.
ج) فعالیت یا تمرین برای سرگرمی، تفریح یا ورزش.

 

فواید بازی

بازی فواید بسیار دارد که می توان آن ها را به اختصار در سه بخش بیان کرد.

1- جسمانی
2- عقلانی
3-اجتماعی و عاطفی

 

فعالیت های دسته جمعی در بازی ها به کودکان کمک می کند تا به بیان احساسات و مکنونات قلبی که از روح لطیف و بی آلایش آن ها سرچشمه می گیرد، بپردازند. هیجانات، کمبودها و ترس های خود را از دل بیرون بریزند و به فراموشی بسپارند. کودکی که به هنگام بازی قایم باشک، برای یافتن دیگران حتی به بیغوله های تاریک سر می کشد و در مکان ها و زیر سقف های متروکه تنها به جستجو می پردازد در واقع به طور غیرمستقیم ترس های موهومه کودکانه را از تاریکی و تنهایی، از وجود خود دور می سازد. کودکان قادر نیستند که آنچه را احساس می کنند به طور روشن و واضح بیان کنند. ترتیب دادن بازی های نمایشی و همچنین استفاده کودکان از ابزار و وسایل بازی های فردی در بیان احساسات و افزایش خزانه لغات و مفاهیم کلمات آن ها را کمک خواهد کرد. پژوهش های روانشناسی و تعلیم و تربیتی نشان می دهد که آغاز رشد آفرینندگی و ایجادگری در کودکان در سنین آمادگی پیش از دبستان است. در این سن، فعالیت کودک نسبت به دوران خردسالیش، تغییر می یابد و روابط جدیدی میان تفکر و عمل وی پدید می گردد.

 

بازی، عمده ترین شکل فعالیت کودک و مناسب ترین آن برای بروز و رشد استعداد ایجادگری او به شمار می رود. بازی در کودک تحول ایجاد می کند.

بازی نقش بزرگی در زندگی و رشد کودک دارد. ضمن بازی بسیاری از خصوصیات مثبت آنان پرورش می یابد. اخذ نتایج تربیتی مطلوب از بازی به میزان زیادی وابسته به کاردانی مربی و آموزگار، آشنایی او با حیات و خصوصیات سنی و خود ویژگی های خردسالان، رهبری صحیح و مطابق با اسلوب بازی های گوناگونست.

تأمین خوشبختی کودکان، وظیفه ای مقدس و شریف برای انجام این وظیفه است. برای این کار باید قبل از هرچیز در دبستان ها، همه گونه شرایط رشد و پرورش کودک فراهم شود، باید کودکان را گرامی داشت، به آن ها توجه کامل کرد، عاقلانه و ماهرانه در تعلیم و تربیتشان کوشید.لذا در راستای تقویت مهارت خواندن و رفع اختلالات یادگیری دانش آموزان بازی های آموزشی برای پایه های اول، دوم و سوم دبستان پیشنهاد می شود.

 

پایه اول طریقه گروه بندی

 • بازی با توپ

ابتدا افراد به صورت حلقه ای می ایستند و با روش های مختلف گروه بندی می شوند مانند روش زیر:

افراد با توجه به نام خانوادگی خود با اولین حرف آن یک اسم برای خود انتخاب کرده و با صدا کردن آن اسم باید توپ را به طرف آن پرتاب کنند. مثلاً در دور اول اسم میوه و در دور دوم اسم حیوان و... در هر دوره افراد با توجه به تعداد گروه ها بیرون آمده و تشکیل گروه می دهند.

 

 • بازی

- ابتدا افراد پشت به پشت هم روی صندلی می نشینند.

- به افراد بدون آنکه پشت سری آن متوجه شود اشیاء مختلف را داده مانند (عدد، ستاره، دکمه، حیوان،....)

- هر یک از افراد به نوبت اشیا یا ابزاری که در دست دارد برای پشت سری خود توصیف می کند به صورت مشاهده و نه استنباطی، طرف دیگر شکل آن را به طوری که می شنود روی کاغذ ترسیم کرده و به عکس. مثلاً شکل دکمه. دایره ای است که روی آن برجستگی دارد و در زیر آن سوراخی کوچک دارد و برای پوشش به کار می رود.

- در پایان کار، افراد شکل های کشیده شده و اشیا را به هم نشان می دهند.

- افراد به هم توضیح می دهند که اگر به گونه ای دیگر توضیح می داد، شاید متوجه آن می شد،

 

 • نتیجه گیری از این بازی

دقت نظر، همکاری گروهی دو نفره، تفکر، تقویت مهارت دست برای نقاشی کردن، اعتماد به نفس، شهامت گفتن، تجسم خیالی

- افراد در گروه های خود نشسته و درباره اشیا با هم صحبت کرده و جنس آن ها را مشخص می کنند. مثلاً کدام یک نرم و کدام زبر و کدام یک از آن ها جذب آهن ربا می شوند و...

 

  • کار عملی

مرحله اول

- ابتدا دو ورقه سفید را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

- روی یکی از ورقه ها تصاویر جانوران یا اشیا را می کشیم و روی یکی دیگر حروف الفبا یا اعدادی را می نویسیم و به تعداد گروه ها تکثیر می کنیم.

نکته: اگر از حروف الفبا استفاده می کنیم باید حروفی را انتخاب کنیم که در آن حیوان یا شی به کار رفته باشد. مثلاً (د: سبد)

- به هر گروه یک برگه از تصویرها ویک برگه از اعداد یا حروف الفبا را می دهیم.

- در ابتدا افراد باید این برگه ها را قیچی کرده و به صورت کارت دربیاورند.

- افراد باید فکر بکنند که کدام یک از این اعداد یا حروف مربوط به تصاویر است و طوری آن ها را ارتباط بدهند که درآخر هیچ حرف و هیچ تصویر اضافی نیاید.

- هر تصویری باید یک حرف یا عدد را داشته باشد و به صورت زوج دو تا دو تا باشند.

- تصاویر و حروف یا اعداد را به صورت پشت به پشت به هم می چسبانند به طوری که مثلاً تصویر سبد در یک طرف کارت باشد و حرف (ب) در پشت آن در طرف دیگر باشد.

 

مرحله دوم

- کارت ها را روی هم گذاشته به صورتی که تصویرها رو باشد و اعداد یا حروف در زیر باشد.

- هر یک از افراد گروه به ترتیب باید یکی از کارت ها را بردارد به طوری که عدد یا حرف زیر آن را نه خود فرد و نه دیگر اعضای گروه ببینند.

- آن فرد باید حدس بزند که در زیر این تصویر چه عدد یا حرفی می تواند باشد اگر حدس آن درست بود کارت را برای خود نگه می دارد و اگر اشتباه بود کارت را در زیر کارت های دیگر می گذارد.

- بعد از دور اول در دور دوم این کار تکرار می شود و اگر در دور بعد (دور دوم) فردی نتوانست درست حدس بزند، دیگر اعضای گروه می توانند به او کمک کنند یا خود فرد انتخاب کند که چه کسی از گروه به او کمک کند.

- در پایان مرحله 2 هیچ کارتی روی میز نمی ماند و هر یک از اعضای گروه 1 تا 3 کارت دارند.

در راستای تقویت مهارت خواندن و رفع اختلالات یادگیری دانش آموزان پایه دوم بازی های آموزشی زیر پیشنهاد می شود:

 

 • طریقه گروه بندی بازی با توپ

ابتدا افراد به صورت حلقه ای می ایستند و برای خود اعداد زوج یا اعداد فرد را انتخاب می کنند و باگفتن عدد مورد نظر توپ را پرتاب کرده و با توجه به تعداد گروهها افراد بیرون آمده و تشکیل گروه می دهند.

برای سهولت کار بهتر آن است که افراد کلمات رانوشته و به گردن خود آویزان کنند. این بازی را می توان با جمع اعداد ریاضی نیز انجام داد. مثلاً توپ دست عدد 8 است و مربی عدد 15 را می گوید عدد 8 باید توپ را به عدد 7 پرتاب کند.

- برای سهولت کار بهتر آن است که افراد اعداد رانوشته و از گردن خود آویزان کنند.

 

 بازی

 •  ابتدا دو روزنامه دیواری تهیه کرده که در یکی از آن ها محیط آلوده کشیده شده باشد و در دیگری محیط سرسبز رسم شده باشد. 
 •  هر یک از افراد یک جانور در محیط آلوده مثل موش و یک جانور در محیط سرسبز مثل مرغابی تهیه کند. 
 •  پشت و رو کردن روزنامه ها و زدن آن ها روی دیوار بدون این که کسی از افراد متوجه بشود. 
 •  افراد هر گروه بدون اطلاع از شکل روزنامه ها باید حیوانات را به دو دسته تقسیم و در زیر روزنامه ها بزنند.
 •  برگرداندن روزنامه ها بعد از آنکه افراد گروه حیوانات خود را در زیر هر روزنامه زدند. 
 •  قرار دادن و اصلاح کردن حیواناتی که به طور اشتباه قرارداده بودند در زیر روزنامه ها. 
 •  گذاشتن حیوانات توسط سرگروه های هر یک از گروه ها در جای مناسب و محل زندگی خود حیوانات. 
 •  نتیجه گیری کردن در گروه ها از انجام این فعالیت وتهیه گزارش از کار خود و دلیل آوردن و مطرح کردن سوالاتی از قبیل اینکه چرا سگ یا گربه در محیط آلوده زندگی می کند و پاسخ دادن به اینگونه سۆالات توسط گروه های دیگر 
 •  در پایان افراد گروه احساس خود را نسبت به انجام این فعالیت بیان بکنند.

در راستای تقویت مهارت خواندن و رفع اختلالات یادگیری دانش آموزان پایه سوم، بازی های آموزشی زیر پیشنهاد می شود:

 

پایه سوم

 •  طریقه گروه بندی

ابتدا افراد به صورت حلقه ای می ایستند و به ترتیب می شمارند 1... 2... 3... 4 وقتی به شماره 5 رسیدند آن فرد باید اسم یک حیوان دوزیست را نام ببرد، همین طور وقتی به عدد 10... 15... 20 و... رسیدند تا پایان و در آخر تمام کسانی که نام یک حیوان دوزیست را مثال زدند، بیرون بیایند و تشکیل گروه دهند.

/ 1 نظر / 89 بازدید

دایرکتوری تبادل لینک Linc.ir - جایی برای معرفی وبلاگ و وبسایت شما http://www.linc.ir