نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی

 

نام ونام خانوادگی :                ریاضی پایه سوم   دبستان :         دیماه 87

 

1

 با رقم وحروف بنویسید.     ................................................            ۶۹۸۵                                                    

چهار هزار وهفتادوسه ..............................................

 

2

13 ده تایی و5 صد تایی و3 هزار تایی و8 یکی می شود .........................

2609 برابر است با ........یکی و.........ده تایی و........صد تایی و............هزار تایی

 

3

تفریق ها را انجام دهید ودرستی آن راامتحان کنید.          741                         600

                                                                       385-                         302-

                                                                   ----------                   ------

 

4

4700 مـتر یعنی .............کیلومتر و............متر

3 کیلو گرم و892 گرم می شود ................گرم

 

5

با رقم های (3و7و0و9 ) بزرگ ترین وکوچک ترین عـدد چهار رقمی را بنویسید واختلاف آن ها را پیدا کنید.

 

 

6

علامت <  = > قرار دهید.

58+301           180+621                              191+500             79- 670

 

7

برای شکل مقابل دو ضرب ودو تقسیم بنویس.                                                                    ××××××××

                                                                                                                            ××××××××

 

 

8

 ضرب وتقسیم های  زیر را انجام دهید.                                          

         =6 ÷ 24                =   9 ÷ 63                           = 3÷18

        = 7×8                   = 9×6                               = 5×8

 

9

ضرب 6×2 =2 ×6 را روی محور نشان دهید.

 

 

10

هر مسلمان در شبانه روز 5 نوبت نماز می خواند .او در 7 شبانه روز چند نوبت نماز می خواند ؟

 

11

 به هر مثلثی که سه ضلع هم اندازه داشته باشد ...................................می گویند.

 حاصل ضرب هر عـدد در یـک مساوی است با ........................

 

12

__

13

طول باغی 9مـتر وعرض آن 6 مـتر است . محیط این باغ چند مـتر است؟

_______________________________________________________

علی 16 صفحه از کتابی را خوانده است . اگر امروز 9 صفحه دیگر بخواند ؛ 24 صفحه از کتاب باقی خواهد ماند . کتاب علی چند صفحه دارد ؟

 

 

/ 17 نظر / 267 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهار

سلام من همه ی سوال هارا حل کردم .[گل][فرشته][خداحافظ]

بهینا

سلام سوالات عالی بود.[چشمک] دیرم شد بعدن با تو تماس می گیرم.[تماس][عجله] فدای تو خداحافظ.[خداحافظ][گل][فرشته][دلقک]

ساغر

عالی است

امید

ممنونم استاد[شرمنده][قلب]

[عینک][عینک][مغرور][عینک][عینک][عینک][وحشتناک][کلافه][عینک][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][وحشتناک]

نجلا

کاشکی می شدجوابش هم بدیم[گریه] سوالات اسون بودن[دلقک] ممنونم .دوسیتت دارم.خداحافظ[قلب]

ذنتع

لقغغفغفف

لطفا سوالات سخت تروجامع تری بذارید[گل]

کلانتری

ممنون از زحمات شما بسیار عالی بود .