پوشه

*استفاده از پوشه ی کار برای والدین چه مزیتهایی را به همراه دارد؟

پوشه ی کار کمک می کند تا والدین به خوبی در جریان روند آموزشی فرزندشان قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف او را بشناسند، همچنین کمک می کند نقش سازنده، مثبت و فعالی در هدایت تحصیلی دانش آموز خود داشته باشند.

*شکل ظاهری پوشه ی کار باید به چه صورت باشد؟

هر فولدری می تواند برای ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده از دانش آموز مورد استفاده قرار گیرد حتی اگر یک مقوای ساده باشد، به شرطی که سه ویژگی حفظ و نگهداری موثر، دسترسی آسان به اطلاعات و زیبایی ظاهری در آن رعایت شود.

*شاخص های مورد نظر برای انتخاب نمونه کارهای دانش آموزان برای قرار دادن در پوشه ی کارچه چیزهایی می باشد؟

نمونه کارهایی از دانش آموزان که برای قراردادن در پوشه ی کار انتخاب می شود باید بیانگر کاربرد آموخته های دانش آموزان در زندگی او باشد، مشارکت گروهی دانش آموزان را نشان دهد و شاهدی بر تغییر رفتار دانش آموزان باشد.

این نمونه کارها باید بتواند فرآیند و بازدهی عملکرد دانش آموز را نشان دهد، مراحل فرایند یادگیری را شامل شود، میزان پیشرفت و یا ضعف دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزش و پرورش نشان دهد و شواهدی که در پوشه کار قرار می گیرند،نو،جدیدو ابتکاری باشند.

*چه شواهدی می تواند در پوشه ی کار قرار گیرد؟

آزمونهایی که از دانش آموز به عمل می آید شامل آزمونهای مدادکاغذی و آزمونهای عملکردی، مشاهداتی که معلم از وضعیت درسی و پرورشی دانش آموز داشته است در قالب فهرست وارسی یا مقیاسهای درجه بندی، تکالیف فردی یا گروهی که به دانش آموزداده می شود، تولیدات دانش آموزان براساس انتظارات آموزش و سایر موارد مرتبط باوضعیت تحصیل دانش آموز مواردی است که می تواند در پوشه کار قرار بگیرد.

 

/ 1 نظر / 81 بازدید
شیدا مفتاحی

با سلام وضمن خسته نباشی به شما همکار محترم با پوشه کار موافقم به شرطی که تبدیل به کار کسالت آوری برای دانش آموز وآموزگار نگردد.