چگونه دانش آموزان را به یادگیری تشویق کنیم؟

گام چهارم:

به دانش آموزان یاد دهید تا برای کارهای کلاس و زندگی خصوصیشان هدفی تنظیم کنند. این مهارت به آن ها درکلاس و در مدرسه و در آینده شغلی شان کمک می کند. دانش آموزانی که دارای هدف خوب، تنظیم زمان مهارت های توسعه عالی، مدیریت و مهارت های سازمانی دارند.

گام پنجم: 

آن چه که دانش آموزان در حال حاضر باید در مورد موضوع بدانند ارزیابی کنید. قبل از شروع آموزش در مورد یک موضوع، جلسه را با یک پرسش و پاسخ در مورد موضوع شروع کنید. آن چه که شما از جلسه کلاس فهمیدید برای تعیین نقطه شروع کلاس به کار ببندید. 

در حال آموزش، به دانش آموزانتان نگاه کنید اگر آن ها بی حوصله بودند یا اشتباه داشتند سؤالاتی را برای سنجش از آن ها بپرسید. اگر آن ها سؤالات را فهمیده بودند، پرسش های مشکل و پیچیده را برای دانش آموزانی که موضوع را درک نکرده اند، مرور کنید.

گام ششم: 

تکالیف کلاسی و آزمون ها را در یک شیوه به موقع درجه بندی کنید. به دانش آموزان فرصت تلاش بیشتری بدهید، تا آن ها به مرور مقالات و نوشته ها و تصحیح اشتباهات خود قبل از آزمون اصلی بپردازند. 

به دانش آموزانی که خوب کار کردند تبریک بگویید و آن هائی که در حد استانداردها نبودند تشویق کنید. تکالیف کلاسی دانش آموزان را مورد انتقاد و نکوهش قرار ندهید.

/ 1 نظر / 87 بازدید
جوک

ممنون پست زيبايي بود ! به سايت منم سر بزن ! با اجازه من لينکت ميکنم