گزارش اولین جلسه گروه های آموزشی پایه سوم

3- در جلسه تدریس همراه داشتن (الف: طرح درس، ب: نقد و بررسی، پ: نمونه

سوال، ج: پیک شادی، د: تجربه خلاق، هـ: وسایل کمک آموزشی) برای همان درس

الزامی است.

4- تدریسی که بیشترین امتیاز را توسط همکاران (که از 1 تا 4 است و بیشترین امیتاز 4

می باشد) کسب کند برای طرح همتا و بهترین دست ساخته که توسط همکاران

بیشترین امتیاز را بگیرید برای مسابقه به استان ارسال می گردد.

5- همکارانی که می خواهند در طرح همتا شرکت کنند سعی کنند که از تکنولوژی و

روش تدریس های نو استفاده کنند.

6- همکاران برای پر کردن دفتر کلاسی منتظر بخشنامه باشند تا دفاتر بصورت هماهنگ

پر شوند.

7- بزودی جدول زمانبندی سال 91-90 به مدارس ارسال خواهد شد.

8- مطابق سال قبل امتحان از مجله رشد داریم.

9- یکی از پنجشنبه های هر ماه جلسه کارگروه پایه سوم داریم.

10- درس هایی از بخوانیم ، بنویسیم، ریاضی، علوم و قرآن که باید در ماه مهر تدریس

شوند توسط همکاران بحث و تبادل نظر شد.

در پایان با پذیرایی مختصری از همکاران و ذکر صلوات راس ساعت 15 :10 دقیقه جلسه

خاتمه پیدا کرد.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید