خلاصه ای از مفاهیم و اهداف ریاضی سوم ابتدایی تازه تالیف ( قسمت پنجم )

درس دوم فصل : ضرب عددهای یک رقمی

اهداف : 1- نوشتن ضرب عددهای یک رقمی   2- پیدا کردن حاصلضرب با روش های

مختلف ( که در درس اول اشاره شد.)  3- دسته بندی های متفاوت

 

درس سوم فصل 4: خاصیت های ضرب

1- خاصیت عضو بی اثر یک   2-خاصیت صفر   3- خاصیت جابجایی   4- خاصییت توزیع

پذیری (3×9)+(4×9) =7×9     5- ارتباط خاصیت ها با محور    6- ضرب دوقلوها 

7- الویت ترتیب محاسبات( اول هرچه در پرانتز است را حل می کنیم  2- بعد ضرب و

تقسیم 3-سپس جمع و تفریق )

توجه : خاصیت شرکت پذیری  =4×(3×2) =(4×3)×2  در کلاس سوم نیست

 

درس چهارم فصل 4: تقسیم 

اهداف : 1- رسم شکل و مفهوم تقسیم  2- رابطه ضرب و تقسیم  3- معرفی نماد

تقسیم   4- شکل و نوشتن نماد تقسیم   5- عبارت تقسیم و شژکشیدن شکل   6-

محور و تقسیم   8- ضرب و تقسیم متناظر

 

تقسیم دو تا مفهوم دارد : 1- اگر  تعداد دسته را سوال کنیم مفهوم اول

                                 2- اگر تعداد اعضا را سوال کنیم  مفهوم دوم

/ 0 نظر / 147 بازدید