# جدول_زمانبندی_قرآن

جدول زمان بندی قرآن 91 -92

جدول زمانبدی قرآن پایه سوم ابتدایی سال 91-92(پیشنهادی) سرگروه پایه سوم: منصوری فرد ردیف تاریخ صفحه ردیف تاریخ صفحه مهرماه 1/7/91تا 5/7/91 4-7 ادامه فصل دوم 30/8/91 50 8/7/91 تا12/7/91 8-10 1/9/91 51 15/7/91 تا19/7/91 11-14 6/9/91 52 22/7/91 تا26/7/91 یاد آوری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

جدول زمانبندی قرآن پایه سوم ابتدایی بروجرد (پیشنهادی) سرگروه پایه سوم

برنامه زمانبندی قرآن پایه سوم ابتدایی سال 90-91 (پیشنهادی) ردیف تاریخ صفحه ردیف تاریخ صفحه مهرماه 3/7/  90 تا   6/7/90   4- 7 ادامه فصل دوم 1/10/90 50 9/7/90 تا   13/7/90  8-10 2/10/90 51 16/7/90 تا 20/7/90 11-14 5/10/90 52 23/7/90 تا27/7/90 یادآوری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید