نمونه طرح درس ( کسر و مفهوم آن)

ارزشیابی ورودی

1 ـ تقسیم کلوچه بین فراگیران و تقسیم آن به قسمت های مساوی توسّط بچّه ها. 2 ـ تصاویر روی تابلو را به قسمت های تقسیم شده ی کسر مربوط به هر کدام را بنویسید. 3 ـ (مهارت ذهنی، توانستن) (مفاهیم محسوس، دسته بندی مفاهیم تعریف شده ی کسر) 

مرحله ی اوّل:  (بیان موضوع: در این مرحله معلّم توضیحاتی در ارتباط با کسر و تقسیمات متساوی و نامتساوی ارائه می دهد.)

مرحله ی دوّم: (تعامل بین معلّم، دانش آموز و موضوع):

مرحله ی مجسّم:

معلّم: چیـزهایی از قبیل نوار کاغذی، بیسکویت و مواد خوراکی دیگری که بتوان آن را به قسمت های متساوی تقسیم نمود با خود به کلاس ببریم.

معلّم: یک بیسکویت را از وسط نصف می کند و به دانش آموزان نشان می دهد و می پرسد آیا این بیسکویت به قسمت های مساوی تقسیم شده است

معلّم: با مثال دیگر نوار کاغذی مستطیل شکل را به سه قسمت تقسیم کرده و سوال را ادامه داده که آیا این نوار کاغذی به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟  

معلّم: با نوار کاغذی مستطیل شکل دیگری را به چهار قسمت تقسیم می کند و از فراگیران می پرسد که آیا این نوار کاغذی هم به قسمت های مساوی تقسیم شده است یا نه؟

معلّم بعد از اطمینان از یادگیری و درک تقسیم های متساوی کار را ادامه دهد. ازفراگیران  می خواهد شروع به کار کنند.

معلّم: دانش آموزان خوبم، حالا شما هم با نوار کاغذی که به همراه دارید به قسمت های مساوی (در گروه) تقسیم کنید.( دست ورزی)

کنترل و راهنمایی معلّم و اطمینان از یادگیری کلّ فراگیران.

معلّم پس از پایان آموزش مجسّم ادامه ی کار (به صورت نیمه مجسّم).

معلّم: شکل های زیر را روی تابلو رسم می کند.

و از فراگیران این سوال پرسیده می شود که کدام یک از شکل ها( مربع ـ مستطیل)به قسمت های متساوی تقسیم شده است؟

معلّم: برای اطمینان بیش تراز شکل های استفاده شود که بطور مساوی تقسیم نشده اند از فراگیران پرسیده شود.

ارزشیابی پایانی : (انجام یک آزمایش)

1 ـ یک نوار کاغذی را به عرض یک سانتی متر و طول 4 سانتی ببُرّید و یک چهارم آن را رنگ کنید.

2 ـ کسر مربوط به قسمت رنگی هر شکل را بنویسید.

تکلیف تمرینی:  

1-      یک شکل  معلم بدهد مانند :شش ضلعی که دو قسمت از آن زرددوقسمت آن سبز باشد.

2-     چه کسری زرد است ؟

3-     چه کسری سبز است

تکلیف بسطی و خلاقیّتی و کاردستی

1 ـ یک شکل به دلخواه نقاشی بکشیدو آن را به صورت کسر درآورید.

2 ـ در خانه چه چیزهایی دارید که شما را به یاد کسر می اندازد؟ بنویسید

/ 2 نظر / 16 بازدید
فروش vpn

فروش و پشتيباني تخصص ماست. امنيت شما تخصص ما هست با سرويس هاي ما به راحتي و خيالي آسوده به گشت و گذار در اينترنت بپردازيد http://mgqgcc.com/

فروش vpn

فروش و پشتيباني تخصص ماست. امنيت شما تخصص ما هست با سرويس هاي ما به راحتي و خيالي آسوده به گشت و گذار در اينترنت بپردازيد http://mgqgcc.com/